А с о р т и м е н т

Б я л о в и н о

Бялата ни селекция е направена от нашите енолози по класическа технология, като са използвани последните иновации във винопроизодстово. Използваното грозде е от микс от наши масиви, както и от цяла Северна България.

Р о з е

Вината тип розе са произведени от червено грозде, но по технологията за производство на бяло вино.

Ч е р в е н о в и н о

Червените ни вина са направени от нашите енолози по класическа технология, като са използвани иновативни подходи при ферментация. Използваното грозде е от микс от наши масиви, както и от цяла Северна и Южна България.

В и с о к о а л к о х о л н и

Нашата селекция от ракии е отлежала минимум 3 години в стари дъбови бъчви. Използвани са специално селектирани виноматериали за постигането на тези специфични вкусове.