К о н т а к т и

Работно време  понеделник – петък 8.00ч – 17.00ч

За дегустации:

– в работно време (мин. 2 възрастни)
– извън работно време с предварителна резервация ( мин. 8 възрастни )

За винени турове/обиколки:

Само с предварителна резервация.
– в работно време (мин. 4 възрастни)
– извън работно време (мин. 6 възрастни)

посещения
Адрес:

Телефон:
Корпоративни клиенти
Телефон:
Поръчки
Телефон:
Press
Agatha Rossi

S u b s c r i b e t o o u r N e w s l e t t e r

Stay up to date with the latest promotions, discounts and events: