Н а ш а т а и с т о р и я

От 1896 до 1897 година Марко Вачков заедно със свещеник Ганчо Марков създават първия общински лозов разсадник. Марко Вачков пръв внася и засява американски и френски лозов материал след пораженията от филоксера. Чете сказки и води курсове по облагородяване.

На 2 февруари 1909 година е основана е лозаро-винарската кооперация „Гъмза” от 40 човека с председател Марко Вачков. Уставът на кооперацията е създаден по образец на „Дружеството на свободните винари” от градчето Марсан, Южна Франция.

На 14 юни 1912 година започва изграждането на избата. Първоначално са построени 200 м2 на два етажа.

Нашата история

К а к з а п о ч н а в с и ч к о

27
Награди

Н а й - с т а р а т а и з б а в Б ъ л г а р и я

Нашият екип

З а п о з н а й с е с т я х

инж. Станимир Стоянов

Енолог

инж. Диан Лефтеров

Енолог

Важни събития

Н а д 1 0 0 г о д и н и и с т о р и я

1909

Началото

На 2 февруари 1909 година е основана е лозаро-винарската кооперация „Гъмза”. На 14 юни 1912 година започва изграждането на избата. Първоначално са построени 200 м2 на два етажа: подземен за виното и горен – за ферментация.

1915

Първи стъпки

Австрийската фирма Rostock & Hoffelner доставя и построява според най-модерните изисквания на винарската техника за онова време уникалните за България „Стъклени бъчви” – 6 броя по 15 000 литра всяка.

1945

Разрастване

Лозята на кооперацията са достигнали площ от 11645 декара.

1952

Одържавяване

На 18 март кооперацията е одържавена и преминава към Държавно стопанско предприятие „Винпром”. След редица обновления в следващите над 20 години предприятието започва да приема и обработва по 200-400 тона грозде дневно.

1991

Възстановяване

На 31 декември 1991 е възстановена Лозаро-винарска кооперация „Гъмза” и започва повторното налагане на марката LOVICO.

1995

Нови върхове

Рекордна година, през която са произведени 18733000 бутилки вино, 896000 ракия, 2924000 бренди. Изнесени са 5712000 бутилки за Англия, 6396000 бутилки за Русия, 1758000 бутилки за Холандия, 1188000 бутилки за Норвегия и още милиони бутилки за Канада, Дания, Германия, Швеция, Финландия, Украйна, Естония, Беларус, САЩ, Тайланд, Киргизстан, Гърция, Швейцария, Франция, Казахстан и Африка.

2006-2020

Модернизация

2006г. – открит е новия цех за производство тип „микровинарен”, оборудван по най-модерните си за времето технология.

2019г. – Закупуване на автоматичен ортогонален филтър от Италия, една от последните иновации във филтрирането на вино.

2020г. – Открита е чисто нова бутилираща линия, както и автоматична линия за пакетиране на Bag-in Box- 3л, 5л.

sustainability

M i n d f u l n e s s o f t h e E n v i r o n m e n t

As part of the agricultural industry, we fully depend on our surrounding, just as it depends on us. That’s why we grow our produce organically and sustainably. Over the past decades the carbon footprint of the winery has been positive, which is something we’re really proud of.

As part of the agricultural industry, we fully depend on our surrounding, just as it depends on us. That’s why we grow our produce organically and sustainably. Over the past decades the carbon footprint of the winery has been positive, which is something we’re really proud of.